Verski objekti

0
5/5 - (3 votes)

Verski objekti u Beogradu

Manastiri su sveta mesta gde pravoslavne duše nalaze svoj mir u molitvi – zapisao je Sveti Sava još u XIII veku. Naziv manastir potiče od grčke reči monasterion sa naglaskom na osnovno značenje monas, odnosno sam. Predstavlja mesto, kao što koren reči kaže, gde se živi samačkim životom, prema monaškim pravilima. Glavne monaške vrline su ćutanje, poniznost, umerenost, post, noćna molitva. Molitva je suština monaškog života i smatra se da su monasi žrtvovani od strane svog naroda da bi mu stvorili molitveni štit i zaštitu. Centar pravoslavnog manastira je bogoslužbeni hram – crkva.

I u beogradskim manastirima se vekovima razvijalo graditeljstvo, slikarstvo, pisale i prepisivale knjige i biografije istorijskih ličnosti. Prelepe ikone i freske predstavljaju dokaze o visokom nivou srpske srednjovekovne umetnosti. Manastirski kompleksi, a posebno njihove crkve svedoče o razvoju graditeljske misli, a razvili su se i poznati srpski stilovi građenja kao raška i moravska škola. Manastiri su i mesta gde je narod srpski, često donosio odluke od istorijskog značaja za naš narod.

Lepa priroda Beograda, šumovita brda, reke i izvora su mesta  na kojima su manastiri u Beogradu su često građeni. Pa tako, sem uživanja u miru i tišini hramova, poseta nekom od manastira pruža i poseban užitak u prirodnom okruženju, ali i prilika da se nešto dodatno nauči o prošlosti. Posebno zanimljive su crkve brvnare koje se nalaze na više lokacija u gradu. Planina Kosmaj na čijim padinama su  blizini manastiri Tresije, Pavlovac i Sibnica je lepo mesto i za prenoćište, a može se iskoristiti ceo vikend za lep provod u Surčinu uz posetu manastiru Fenek ili provesti lep dan na Avali i obići manastire Rajinovac i Rakovica. Ovo su samo neke od ideja za izlet, uz posetu našim lepim hramovima u Beogradu.

Manastiri na teritoriji grada Beograda su :

Najpoznatije crkve i hramovi u Beogradu :

Najznačajnije crkve brvnare su:

Kao i ostali verski objekti: