Crkva Svetog Nikole u Višnjici

0
5/5 - (6 votes)

Kada krenete ka istoku Beograda Višnjičkom ulicom, videćete da je u pitanju put koji ne vodi ka egzotičnim destinacajama grada. Naprotiv. Put se završava uličicama koje se kao delte velikih reka ulivaju u poljopivredne površine grada gde se ne primećuje skoro nikakva aktivnost. Upravo ovde, u ovom delu Beograda, kada pomislite da ste se izgubili, primetićete prelepu građevinu koja odudara od okoline, a koja vas mirom i spokojem poziva da zastanete i zakoračite u blaženstvo dvorišta koje je okružuje.

U pitanju je crkva Svetog Nikole u Višnjici, koja je podignuta na ostacima starog crkvišta, a radovi na objektu su završeni 1842. godine. Zidana je kamenom i omalterisana. Istočna strana hrama se završava polukružnom apsidom, a u ovom delu hrama sa severne i južne strane se nalaze pevnice. Sa čeone, zapadne strane dominira portal koji je dekorativan u čijoj niši možete videti predstavu patrona hrama koja je urađena u mozaiku. U unutrašnjosti sve odiše mirom, a od ulaza se ide ka oltarskom prostoru sa naosom gde se nalaze već pomenute pevnice. Ikonostas crkve Svetog Nikole u Višnjici je urađen u skorije vreme. Ono što dodatno izaziva iduševljenje posetilaca ovom prelepom hramu je i zvonik crkve koji ima dva sprata, zidan je opekom koji se savršeno uklopio u ovaj prostor koji ima veliku arhitektonsko-urbanistički značaj i vrednost koji se ogleda u činjenici da je na primeru ove crkve vidljiv primer arhitekture verskih objekata u vreme vladavine kneza Miloša, a kada su barokni uticaji menjani nasleđem srpske srednjevekovne umetnosti. Crkva svetog Nikole u Višnjici je proglašena za spomenik kulture.

Ovo je jedan zaista lep objekat iz čijeg dvorište i obližnjeg parkinga se pruža veličanstven pogled na Dunav i koji preporučujemo da obiđete i upoznate sa Beogradom i njegovim bogatim nasleđem kako biste uživali u njegovim raznovrsnim lepotama.