Stara škola u Žarkovu

0

Kada su spomenici kulture u pitanju Beograd spada u jedne od bogatijih gradova Evrope i sveta. Po celom gradu se nalaze zgrade i stare kuće u Beogradu koje polako sve više zaokupljuju pažnju sugrađana, ali i posetilaca koji su željni da vide koliko je istorija ovih prostora interesantna. Sve nove stvari koje mogu da se nauče, obilaskom predmeta i objekata koji su svedoci različitih istorijskih epoha, mogu pomoći da se obogate znanja, ali i da podstaknu na dalje istraživanja u skladu sa sopstvenim interesovanjima. Područje Čukarice je jako zanimljivo u ovom kontekstu i sadrži veliko bogatstvo koje se sastoji od brojnih pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara.

Stara škola u Žarkovu je izgrađena polovinom XIX veka i služila je u to vreme kao upravna zgrada Žarkova koje je u to vreme bilo opština. Posle toga je pretvorena u školu 1880. godine i tu namenu je imala do prošlog veka. Sastoji se od dve učionice i pomoćnih prostorija, a ispod jednog dela zgrade se nalazi manji podrum. Krov je na 4 vode, a cela građevina je zidala čvrstim materijalom. Pošto predstavlja ne tako čest primerak starih škola iz XIX veka koje oslikavaju uslove u kojima se razvijalo seosko školstvo. Zbog ovog značaja i činjenice da je u pitanju redak primer proglašena je za spomenik kulture.

Poslednjih godina i decenija došle je do zanemarivanja i propadanja ovog objekta, da bi se nedavno krenulo u obnovu i restauraciju stare škole posle čega je dobila novu namenu, čime su beogradski muzeji dobili novi objekat i novu postavku da ponude posetiocima. Posle obilaska ovog muzeja i spomenika kulture možete obići io stale zanimljivosti u Žarkovu gde se, između ostalih, nalaze i lepi restorani i kafići Beograda u kojima možete provesti lepo vreme planirajući novi inspirativan izlet.