Stara zadružna kuća Rankovića

0
5/5 - (7 votes)

Stara zadružna kuća Rankovića

Obilazeći izletišta u okolini Beograda, sem uživanja u prirodnom bogatstvu, pruža se i puno prilika da se upoznate sa istorijom i kulturom Beograda i Srbije. Tu su brojni spomenici, kulturno-istorijske celine, objekti narodnog graditeljstva, zgrade i stare kuće u Beogradu, gde možete naučiti dosta o istorijskim činjenicama koje su često zanimljive i mogu se povezati sa nekim znanjima koja već posedujemo. Pa, ukoliko pravite neki zanimljiv izlet u Obrenovcu i okolini, možete svratiti do mesta Draževac kao biste posetili jednu od poznatih starih kuća koje imaju veliku vrednost.

Govorimo o staroj zadružnoj kući Rankovića koji je primer moravskog tipa kuće i značajan primer seoske arhitekture druge polovine XIX veka. Njen značaj je i u tome što pokazuju društveno raslojavanje početkom XIX veka i formiranje bogatog sloja sruštva koji je mogao sebi da omogući zidanje vrednih stambenih objekata značajne arhitekture. Sa ulazne strane ima uvučeni trem je zatvoren sa spoljne strane lučnim arkadama, a posle određenog vremena je dodata i drvena ograda. Ima bondričnu konstrukciju čiji je oslonac određen broj hrastovih greda koje su postavljene na lomljeni kamen. Krovna konstrukcija je od drveta i na četiri vode, a pokrivena je ćeramidom. Unutrašnjost se sastoji od četiri prostorije i tri sobe, a centralna soba, sa „odžaklijom“ je služila za spavanje, a gostinska soba se koristila za noćenje gostiju priliko porodičnih proslava.

Kuća se nalazi u dvorištu osnovne škole u Draževcu, pošto nije mogla biti očuvana na njenoj originalnoj lokaciji. Prilikom rekonstrukcije, izvršeno je pažljivo demontiranje, a onda je na novoj lokaciji sklopljena konstrukcija i pokrivanje krova originalnom ćeramidom, uz zidanje dimnjaka i lepljenja zidova blatom. Nakon toga je izvršeno uređenje i rekonstrukcija enterijera. Ideja je bila da se sačuvana kuća učini ponovnom dostupnom široj javnosti, da se omogući budućim generacijama da mogu da sagledaju kakvo bogatstvo Beograd poseduje kako bi se nastavilo sa obnovom i rekonstrukcijom svih objekata od velikog značaja i vrednosti. Takođe, predviđeno je da se koristi za aktivnosti koje su vezane za školu u čijem se dvorištu nalazi, ali i za bogatiji kulturni život sela. Proglašena je za spomenik kulture.

Šta posetiti u blizini…

Manastir Mislodjin naslovna

Manastir Mislođin

Postoje predanja da je postojala crkva u mestu Mislođin kod Obrenovca još u vreme Rimljana i da je na njenim temeljima je u XIII veku kralj Dragutin podigao manastir Svetog velikomučenika Hristifora.

Zornića kuća

Staro seosko domaćinstvo su umešni vlasici pretvorili u pravi ugostiteljsko-turistički biser sa prelepim amvijentom na obodu grada na koji je turizam u Beogradu veoma ponosan.

Crkva brvnara u Vranicu, Barajevo

Crkva brvnara u Vraniću

Naša vrlo poznata crkva brvnara, proglašena za spomenik kulture od velikog značaja, nalazi se u mestu Vranić. Sagrađena 1823. godine na temeljima još starije crkve iz XVIII veka.