Cincarska kuća

0
Oceni članak

Cincarska kuća

Upoznavanje sa tradicijom i prošlošću može biti jedna zanimljiva dopuna klasičnim izletima koji podrazumevaju boravak u prirodi. U tom smislu odlična je ideja da se, uz boravak na otvorenom i na čistom vazduhu prilikom posete nekom izletištu, upoznaje kultura i istorija Beograda i bogato kulturno nasleđe koje posedujemo. Tu su brojni muzeji, kulturni centri, manastiri, značajne zgrade i vredne stare kuće u Beogradu. Što se tiče poslednjeg, Grocka jedna od najbogatijih delova grada pošto su stare kuće sa teritorije ove opštine nadaleko poznate i ako se nastave restauracije biće vrlo važne i za turizam Beograda, jer će uz potencijal koji ima reka Dunav, proširenje interesantne ponude biti prava stvar.

Cincarska kuća je poznata stara varoška kuća koja podignuta u prvoj polovini XIX veka, u vreme ekonomskog procvata Grocke, koja je postala trgovački i administrativni centar nahije u ovo vreme. Kuća je sazidana za bogatu trgovačku cincarsku porodicu na šta ukazuje veličina i opremljenost objekta. Kuća ima podrum, a iznad njega se nalazi prostor za stanovanje koji se sastoji od odžaklije (soba ili prostorija koja ima ognjište sa dimnjakom, odnosno odžakom.), tri sobe i trema. Posebnu lepotu kući daje doksat (izbočeno mesto na kući, vrsta balkona). Kao i većina starih varoških kuća sa područja Grocke, građena je u bondručnoj konstrukciji sa ispunom od čatme (između drvenih greda se plete mreža od pruća ili granja koja se lepi blatom), a drvena krovna konstrukcija je pokrivena ćeramidom. Cincarsku kuću odlikuje vrlo visoki konstruktivni i likovni doseg gradnje i oblikovanja, a proglašena je za spomenik kulture od veliko značaja. Potrebno je pomenuti da u samu kuću nije moguće ući.

U blizini Cincarske kuće se nalazi Gročanska čaršija, kao i druge značajne varoške kuće, kulturni centar tako da ukoliko dolazite u obilazak preporučujemo da ih uvrstite u turu koja će vam, nadamo se, biti vrlo zanimljiva, pošto će vam pomoći da se vratite u neka stara vremena i probate da zamislite kako  su nekada ljudi živeli na ovim prostorima.