Česni dom porodice Mihailović

0
Oceni članak

Sem obilazaka interesantnih izletišta u blizini Beograda lep vikend u Beogradu se može provesti i razgledanjem otmenih građevina, neke trgovačke ulice, čaršije ili trga koji krase fascinantni spomenici. Kada obilazite Obrenovac i njegovo kulturno nasleđe nađite vremena da se prošetate Obrenovačkom čaršijom koja se pruža uko ulice Miloša Obrenovića, pa onda zastanite kod broja 184 kako biste uživali verovatno u najlepšoj staroj zgradi na teritoriji opštine.

U pitanju je Česni dom porodice Mihailović, koja je sagrađena početkom XIX veka, ali se tačna godina zidanja ne zna. Imala je poslovnu, ali istovremeno i stambenu namenu, pa u skladu sa ovom činjenicom ima prizemlje i sprat, dok se ispod jednog dela doma nalazi podrum. Imala je velike otvorene tremove u prizemlju, ali i na spratu. Zidana je drvenim kosturom čije praznine su zidane ispunom od opeke. Drveni krov je dvovodni, pokriven biber crepom. U donjem delu zgrade su se nalazile radnje, kao i prostorije u kojima se odvijala trgovina, dok su se na spratu nalazile prostorije namenjene stanovanju. Posebna vrednost objekta se ogleda u činjenici da u arhitektonskom smislu predstavlja kombinaciju orijentalnog, odnosno, turskog i evropskog načina gradnje, ali i predstavlja sastavni deo šire ambijentalne celine kao što je Obrenovačka čaršija. Proglašena je prvo za spomenik kulture, a naknadno i za kulturno dobro od velikog značaja.

Česni dom i danas ima namenu od koga kultura u Beogradu ima velike koristi, odnosno u ovom objektu se nalazi biblioteka Vlada Aksentijević. U široj okolini čaršije, sem ostalih divnih primeraka narodnog neimarstva, nalaze se i lepi  restorani Beograda, parkovi, skverovi, crkve i manastiri.  Nadamo se da će vas ova lepota podstaći da se upustite u istraživanje i obilazak sličnog kulturnog blaga, pošto se stare kuće u Beogradu nalaze na velikom broju lokacija, a svaka ima neku svoju osobenost, lepotu ili zanimljivu priču.