Topovske šupe

0
5/5 - (4 votes)

Beograd se kroz vreme razvijao od male naseobine do velike metropole kakva je danas. Imao je svoje svetle trenutke kada su oči celog sveta bile uperene u njega, ali i svoju mračnu prošlost koja će zauvek biti aktuelna. Jedna od većih tragedija koja ja zadesila glavni grad Srbije, nekada Jugoslavije, je bio Drugi svetski rat kada su Srbiju, Beograd i njene građane zadesile velike nedaće. Tokom ovog velikog sukoba, na teritoriji Srbije i Beograda, je stradao je ogroman broj ljudi svih nacionalnosti. Iako postoje zvanični statistički podaci, verujemo da je broj daleko veći, pa ćemo ostaviti procenu ljudima kojima je to posao da se profesionalno bave. Na ovim prostorima postoji veliki broj stratišta i logora u koja su dovođeni, zatvarani, mučeni i ubijani protivnici Nemaca i njihovih saveznika u ovom krvavom ratu.

Jedno od mesta koje i danas izaziva tugu se nalazi na teritoriji opštine Voždovac, kod Autokomande, na mestu nekadašnje kasarne Vojske Kraljevine Jugoslavije. U pitanju su Topovske šupe, odnosno prvi koncentracioni logor, na teritoriji Beograda, samo za Jevreje i Rome koji je osnovan u prvoj polovini 1941. godine. Kroz njegove zidine je prošlo oko 5.000 Jevrejskih muškaraca i oko 1.500 muškaraca Roma. Ovde nisu bila organizovane likvidacije ni prinudna mučenja, već je služio samo za smeštaj i organizovano odvođenje na mesta po Beogradu i okolini. Zatvorenici su odvođeni u selo Jabuka kod Pančeva i Banjički logor, a žene, deca i stariji ljudi u novosnovani logor “Staro sajmište”. Pošto su muškarci uglavnom ubijani, a deca, stari i žene premeštani na druga mesta, logor Topovske šupe je prestao sa radom u decembru 1941. godine.

Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, 21.januara 2006. godine, otvoren je Spomen-park „Topovske šupe“.