Bara Reva

0
5/5 - (1 vote)

Kada zaželite da vidite kako izgleda zaštićeno prirodno dobro i jedna potpuno netaknuta priroda usred Beograda, možete se začuditi kada čujete da se jedno poznato područje nalazi na samo 4 – 5 kilometara od centra grada. Ovde možete pronaći mesto koje je od ogromnog značaja za biodiverzitet grada, stanište mnogih biljnih i životinjskih vrsta, prava oaza i veliki ponos Beograda.

Govorimo o bari Revi koja se nalazi na levoj obali Dunava na teritoriji opštine Palilula preko puta Višnjice. Ovde se prostire jedan veliki šumski pojas površine oko 100 hektara pored koga se nalaze dve vodene površine gde u potpuno prirodnim uslovima živi veliki broj biljaka i životinja. U krošnjama drveća se gnezde orlovi belorepani koji su strogo zaštićene vrste. Osim orlova ovde živi i oko 130 zaštićenih vrsta ptica, a ovde se nalaze i divlje svinje, vidre. U vodi živi riblji svet koji služi za ishranu ptica, ali i vidri koje se takođe ovde nalaze. Reka Dunav nema direktnu vezu sa Revom, već u njenom punjenju učestvuju podzemne vode, pa zbog toga predstavlja potpuno čisto i nezagađeno stanište živog sveta koji je nastanjuje. Bara Reva je i mesto gde raste beli lokvanj koji takođe spada u zaštićene vrste. Zbog svega nabrojanog treba naglasiti da je ovde veliki deo oko vodenih površina u trsci i rogozu, pa je malo teže pronaći mesta odakle se može uživati u prirodi.

Najbolji prilaz, po našem mišljenju, je kada se ide ka Pančevu iz pravca Beograda i na prvom skretanju posle MOL-ove pumpe skrene desno i posle oko 300 metara možete zastati i sa malog mostića, ali i još nekoliko mesta oko njega, uživati i posmatrati kako je priroda Beograda prelepa.